Fundamenty

Fundamenty

Fundament stanowi element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. Dobrze wykonany fundament powinien zapewnić minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność, właściwą głębokość posadowienia oraz zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem. Z uwagi na sposób posadowienia fundamenty dzielą się na bezpośrednie (ławy, stopy, płyty, ruszty) i pośrednie (pale).

Najbardziej typowy fundament budynku jednorodzinnego składa się z dwóch części: ławy fundamentowej i ścian fundamentowych, które w domach podpiwniczonych są jednocześnie ścianami piwnic.

Najczęściej stosowanym materiałem są bloczki betonowe, stawiane na zaprawie cementowej. Ich grubość dobiera się do grubości ścian zewnętrznych.
Dużą popularnością cieszą się też ławy i ściany betonowe, wylewane bezpośrednio w gruncie. Aby zwiększyć ich odporność na nierównomierne osiadanie gruntu, zbroi się je podłużnie - standardowo czterema prętami o średnicy 12 mm. Takie fundamenty monolityczne wymagają jednak oszalowania, co podwyższa pracochłonność i koszty.
Coraz większe zainteresowanie wzbudzają też bloczki fundamentowe z keramzytu, których istotną zaletą jest to, że nie wymagają ocieplania.


Szczegółowych informacji na temat
produktów, cen oraz możliwości współpracy
udziela nasz dział handlowy.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ile zyskasz.