Ściany

Ściany

Najważniejszymi funkcjami ścian zewnętrznych jest ich funkcja konstrukcyjna oraz ochrona przyszłych użytkowników przed wpływem czynników atmosferycznych i hałasem.

Jest to jeden z tych elementów, których nie da się w przyszłości wymienić, dlatego też właściwy dobór materiałów na ściany domu jest bardzo istotny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że udział kosztów postawienia ścian w całkowitym koszcie wybudowania domu wynosi ok. 10%, warto gruntownie przemyśleć decyzję o wyborze konkretnego materiału. Najistotniejszymi parametrami, które warto sprawdzić przed dokonaniem zakupu, są: izolacyjność termiczna i akustyczna, paraprzepuszczalność oraz nasiąkliwość. Oczywiście ważne są też takie elementy jak tempo i łatwość budowy.

Ściany jednowarstwowe

W ścianach jednowarstwowych warstwa nośna pełni również rolę izolacyjną. Budowa takiej ściany przebiega bardzo szybko. Bloki najczęściej muruje się tak, aby warstwa zaprawy była minimalna. Im cieńsza jest zaprawa, tym mniejszy mostek termiczny w danym miejscu. Bloki mają system pióro-wpust, co eliminuje wypełnianie spoin pionowych.

Ściany dwuwarstwowe

Cegły czy bloki są jedynie warstwą nośną, nie odpowiadają za termikę ściany. Budowę ścian dwuwarstwowych rozpoczynamy od wymurowania warstwy nośnej, do której mocujemy izolację. Następnie pokrywamy ocieplenie zaprawą klejową i wtapiamy siatkę zbrojącą. Ostatnią czynnością jest tynkowanie i malowanie elewacji.

Ściany trójwarstwowe

Zaletą ścian trójwarstwowych jest bardzo duża akumulacja ciepła. Są one stosowane w projektach domów energooszczędnych. Ścianę trójwarstwową można budować jednoetapowo lub dwuetapowo. Jednoetapowo - muruje się jednocześnie warstwę konstrukcyjną, wykonuje izolację i elewację. Dwuetapowo - najpierw muruje się warstwę nośną, a dopiero po przykryciu domu dachem wykonuje się izolację i muruje się warstwę elewacyjną.


Szczegółowych informacji na temat
produktów, cen oraz możliwości współpracy
udziela nasz dział handlowy.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ile zyskasz.