Strop Filigran

Stropy Filigran

Żelbetowy strop typu Filigran zapewnia doskonałe rozwiązania konstrukcyjne i ma uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa. Jest to strop monolityczny składający się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych tj. z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm oraz z warstwy betonu uzupełniającego wylewanego na budowie.

Dzięki dużej dokładności i gładkości stropu praktycznie nie wymaga on tynkowania. Deskowanie na budowie ograniczone jest do minimum. Mały ciężar własny płyt (przy grubości 5 cm - 125 kg/m2) umożliwia montaż bezpośrednio z samochodu bez składowania. To wszystko wpływa prostotę i krótki okres montażu.

Strop daje możliwość nadania dowolnych kształtów (np. kół, trójkątów, wieloboków) i wykonania na etapie prefabrykatu wszelkich otworów (wentylacji, przebić kanalizacyjnych itp.).


Szczegółowych informacji na temat
produktów, cen oraz możliwości współpracy
udziela nasz dział handlowy.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ile zyskasz.