Cement

Cement portlandzki charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości, wysoką wytrzymałością w okresie początkowym, wysokim ciepłem hydratacji oraz krótkim czasem wiązania. Cechy te nasilają się wraz ze wzrostem wytrzymałości cementu.

Cement portlandzki z dodatkami mineralnymi odznacza się wysoką lub umiarkowaną wytrzymałością początkową i wyższym przyrostem wytrzymałości w późniejszym okresie twardnienia. Posiada dodatkowo bardzo dobrą urabialność i podwyższoną odporność na korozyjne działanie środowisk chemicznie agresywnych.

EkoBet

Z cementów wieloskładnikowych polecamy CEM II/B-V 32,5 R produkowany pod nadzorem Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych oddział w Krakowie.

Charakterystyka

 • niskie ciepło uwodnienia,
 • typowe narastanie wytrzymałości,
 • dobre wartości wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną.

Zastosowanie

 • beton zwykły klasy do B45 oraz beton lekki do klasy LB25,
  • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
  • elementy drobnowymiarowe,
  • konstrukcje masywne,
  • beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
  • beton "chudy",
  • betony stabilizujące,
 • zaprawy murarskie i tynkarskie,
 • podbudowy dróg.
PARAMETR WYMAGANIA
wg PN-EN 197-1
CEM II/B-V 32,5R
produkcji EKOBET
Początek wiązania [min] >=75 280
Wytrzymałość na ściskanie    
       po 2 dniach [MPa] >=10,0 15,0
       po 28 dniach [MPa] >=32,5 42,0
Stałość objętości [mm] <=10 1,0
Powierzchnia właściwa [cm2/g] - 3650
SO3[%] <=3,5 2,0
Cl-[%] <=0,1 0,02

Szczegółowych informacji na temat
produktów, cen oraz możliwości współpracy
udziela nasz dział handlowy.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ile zyskasz.