Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny to ogólna nazwa dla kauczuków, które otrzymujemy drogą sztucznej syntezy chemicznej. Różne jego rodzaje są wytwarzane w procesach:

 • polimeryzacji monomerów dienowych z buta-1,3-dienem, izoprenem lub chloroprenen,
 • kopolimeryzacji z innymi monomerami (styrenem, izobutenem, akrylonitrylem),
 • polikondensacji odpowiednich związków dwufunkcyjnych,
 • modyfikacji chemicznej niektórych polimerów.

Do najważniejszych kauczuków syntetycznych pod względem jakości oraz ilości - ok. 80% światowej produkcji - należą kauczuk styrenowy, kauczuk butadienowy oraz kauczuk izoprenowy. Ten ostatni stanowi sztuczny odpowiednik kauczuku naturalnego, ale jest też wiele rodzajów kauczuku syntetycznego o właściwościach całkowicie odmiennych niż te, które posiada produkt naturalny. Sztuczną gumę uzyskuje się w wyniku wulkanizacji kauczuku syntetycznego, a poprzez odpowiedni jego dobór produkuje się gumy o określonych właściwościach.

Z praktycznego punktu widzenia dzielone są na wulkanizowane na gorąco (HTV), wulkanizowane na zimno (RTV) i formowane przez relatywny wtrysk (RIM).

Ze względu na swoją różnorodność i szczególne właściwości kauczuk syntetyczny ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki: w przemyśle motoryzacyjnym, instalacyjnym, elektronicznym, budowlanym, lotniczym, rolniczym, maszynowym, w branży gospodarstwa domowego i medycynie.

Poniżej przedstawione zostały przykłady zastosowania konkretnych rodzajów kauczuku.

 • butadienowo-styrenowe powszechnego zastosowania (np. SBR 1500, 1502, 1507, 1712) - opony, wykładziny gumowe, taśmy transporterowe, uszczelki i techniczne wyroby gumowe;
 • butadienowo-styrenowe specjalnego zastosowania (np. SBR 1509, 1570, 1723, 1732, 1739) - uszczelki, wykładziny i opony samochodowe;
 • butadienowo-styrenowe z gorącej polimeryzacji (np. SBR1006, 1012, 1013) - kleje i taśmy klejące;
 • etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) - opony, dętki, elementy amortyzujące (nawierzchnie sportowe i bezpieczne), elementy dla budownictwa jak profile uszczelniające, węże hydrauliczne, osłony kabli, oraz pokrycia dachowe;
 • polibutadienowy (np. BR 8512) - opony i mieszanki gumowe do różnych zastosowań;
 • nitrylowe (np. N-18, N-29, N-33, NVC 7030) - artykuły gumowe odporne na działanie olejów i paliw takie jak obuwie, osłony kabli, czy taśmy transporterowe;
 • wysokostyrenowe (np. HSR 1904, 1909, 9000) - spody do obuwia, wykładziny podłogowe, kable i zabawki.

Specyfikacje

Kauczuk Butadienowo-styrenowy SBR 1500

Parametry Wartość
Lepkość Mooneya / 100 °C 47 - 56
Rozpiętość lepkości w partii ±2,5
Względna wytrzymałość na rozciąganie [MPa], min. 27,9
Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] 550 - 750
Względne odkształcenie trwałe przy zerwaniu [%], maks. 20,0
Sprężystość [%], min. 39,0
Strata masy po suszeniu [%], maks. 0,35
Zawartość popiołu [%], maks. 0,6
Zawartość kwasów organicznych [%] 5,0 - 6,5
Zawartość antyoksydantów [%] 1,0 - 1,4
Zawartość miedzi [%] 0.00015
Zawartość żelaza [%] 0.004
Zawartość alfa-metylostyrenu [%] 21,5 - 23,5
Zawartość styrenu [%] 22,5 - 24,5

Kauczuk Butadienowo-styrenowy SBR 1705

Parametry Wartość
Lepkość Mooneya / 100 °C 45 - 54
Rozpiętość lepkości w partii ±4
Względna wytrzymałość na rozciąganie [MPa], min. 24,5
Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] 550 - 750
Sprężystość [%], min. 30,0
Strata masy po suszeniu [%], maks. 0,35
Zawartość popiołu [%], maks. 0,6
Zawartość oleju [%] 14,0 - 17,0
Zawartość kwasów organicznych [%] 5,0 - 6,5
Zawartość antyoksydantów [%] 0,15 - 0,35
Zawartość miedzi [%] 0.00015
Zawartość żelaza [%] 0.003
Zawartość alfa-metylostyrenu [%] 21,0 - 24,0
Zawartość styrenu [%] 22,0 - 25,0

Kauczuk Butadienowo-styrenowy SBR 1712

Parametry Wartość
Lepkość Mooneya / 100 °C 47 - 57
Rozpiętość lepkości w partii ±4
Względna wytrzymałość na rozciąganie [MPa], min. 22,0
Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] 550 - 750
Względne odkształcenie trwałe przy zerwaniu [%], maks. 20,0
Sprężystość [%], min. 29,0
Zawartość popiołu [%], maks. 0,6
Zawartość oleju [%] 26,5 - 29,0
Zawartość kwasów organicznych [%] 5,0 - 6,4
Zawartość alfa-metylostyrenu [%] 21,0 - 24,0
Zawartość styrenu [%] 22,0 - 25,0